Sashimi (4 pieces) / Tataki (6 pieces)

White Fish Sashimi | 8

Red Tuna Sashimi | 13

Red Tuna belly Sashimi | 12

Tuna tataki with pistachio or sesame | 15

Salmon tataki with pistachio or sesame | 13

Our selection of salmon 

Salmon Belly | 13

Hidden Fjord | 10

Balik | 20

Wild | 12

Mixed Salmon selection | 14
2 pcs. Salmon Belly ~ 2 pcs. Hidden Fjord 2 pcs. Wild

We are waiting for you!
Book your take away